Aktuální informace z NICM

z oblasti mládež a EU naleznete zde.

6.2.2017

Kurzy Alfa

Myslíme si, že by každý měl dostat příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se, na co chce, a říct, co si myslí. Proto jsme připravili v komunitním centru Náruč, které sídlí v budově bývalé zvláštní školy na ulici Polní 963 v Orlové – Lutyni, pro každé úterý od 14. února do 9. května vždy od 18 hodin Kurzy Alfa. Vstup na ně je zdarma.

Alfa kurz nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa probíhá po celém světě, v kavárnách, církvích, univerzitách, obývacích pokojích, barech i na jiných místech. Nenajdete dvě úplně stejné Alfy, ale v zásadě mají společné tři věci: jídlo, promluvu a rozhovor o tématu.

Většina setkání začíná jídlem, což vytváří skvělou příležitost k seznámení a navázání přátelství. Promluvy jsou připraveny tak, aby zaujaly a inspirovaly k rozhovoru. Zpravidla trvají 30 minut, přednáší je řečník nebo jsou pouštěny z videa. Otevírají důležité otázky ohledně víry, vykládají základy křesťanství. Probírají témata jako Kdo je Ježíš? Jak najít víru? Proč a jak se modlit? Nebo Jak nás Bůh vede?, kterými se pak po promluvě budeme věnovat v rozhovoru.

Jestli i Vy máte otázky ohledně křesťanství a křesťanských hodnot v dnešním světě, máte chuť si povídat a setkávat se, můžete se i Vy přihlásit. Kontaktní telefon je 777 553 438.

www.orlova.evangnet.cz

Robert Kovarik
Pokud chcete dostávat zpravodaj z této stránky, zadejte zde Váš e-mail: