Kam patříme:

Naším zřizovatelem je  YMCA Orlová - www.ymcaorlová.cz,

Kůl centrum YMCA Orlová, vzniklo 1. března 2017 transformací z předchozího Informačního centra pro mládež, které v Orlové působilo od 1. 6. 2009. jedná se o pracoviště , které zaměstnává 4 osoby zdravotně postižené, 2 z toho těžce, kteří jsou svou aktivitou příkladem poro zdravé vrstevníky. Všichni pracovníci jsou velmi těžce uplatnitelní na trhu práce.  Kůl centrum je centrum otevřené všem dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, především ze sociálně slabých rodin, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na placení pravidelných kroužků a zájmových aktivit. Centrum staví základ své činnosti na práci s touto skupinou mladých lidí formou jednorázových tvůrčích aktivit a kreativních workshopů, her, či výletů po okolí. Dále KůLcentrum nabízí přednášky, besedy pro základní a střední školy v okrese Karviná. Centrum bude pokračovat v informovanosti o akcích a aktualitách v regionu, včetně informačních nástěnek na školách, webových stránkách, sociálních sítí apod. Zajištěn bude nadále základní informační servis v nejrůznějších oblastech života nejen mladých lidí – dobrovolnictví, brigády, studium, volný čas, složité životní situace atd. S našim centrum můžete v budoucnu vycestovat do zahraničí, ať už na výměnu mládeže, či jako dobrovolník.

 

Cílová skupina:

Mladí lidé ve věku 6–26 let z Orlové a okolí, bez podmínky registrace, přístupno všem bez rozdílu a zdarma.

 

Kapacita:

 Cca 25 osob/denně

 

Otevírací doba:

13.00 – 18.00 hodin

 

Místo působení:

Dům kultury města Orlové
Osvobození 797
735 14 ORLOVÁ-LUTYNĚ

 

Kontakty:

www.ymcaorlova.cz/kul

591 140 362

FB: www.facebook.com/kulorolova