Struktura YMCA Orlová

YMCA Orlová se skládá z statutárních zástupců YMCA Orlová:

Marta Cerniňáková - předsedkyně email: marta.cerninakova@ymcaorlova.cz
Mgr. Štěpán Janča - místopředseda email: stepan.janca@ymcaorlova.cz

Dále členové výboru jsou:

Ing. Marcela Šafránková - hospodářka email: marcela@safranek.net
Miroslav Sedláček - člen výboru email: mirek.sedlacek@ymcaorlova.cz
Robert Kovarik - člen výboru


Kontakt na výbor je vybor@ymcaorlova.cz

Výbor se schází průběžně v roce dle potřeby.

Nejvyšším orgánem je Válná schůze YMCA Orlová, která se koná minimálně jednou ročně.