13.9.2018 - Výlet do Hasičského muzea


 • Workshopy na GOA k lidských právům

  Besedy o lidských právech 2015

  středa 11.3.2015 Mirek Sedláček | Akce a projekty

  U příležitosti mezinárodního dne lidských práv, který je 10. prosince, jsme připravili pro studenty Obchodní akademie a Gymnázia v Orlové zážitkový workshop o lidských právech ve společnosti. Workshopy vedly lektorky z Multikulturního centra v Praze – Lucie Bilderová a Kateřina Sequensová. Workshopy trvaly každý dvě vyučovací hodiny (tj. 90 minut), a zúčastnili se jej tři třídy ze zmíněné školy. Studenti si díky těmto aktivitám mohli lépe uvědomit záležitosti spojené s problematikou rozlišností lidí ve společnosti, a okolnostmi okolo lidských právům. Následně večer probíhalo v Informačním centru pro mládež v Orlové v DKMO promítání dokumentárního filmu Out of Dreams, který pojednával o rozdílném vnímání hodnot v životě z pohledu studenta v Praze a studenta v Indickém městečku. Po zhlédnutí filmu se konala diskuse na filmem. Celkově se všech aktivit zúčastnilo 62 lidí. Děkujeme městu Orlová za podporu – použili jsme ji na částečnou úhradu honorářů lektorkám. Na vlastní náklady jsme lektorkám zajistili občerstvení.

  Dotace na akci z rozpočtu Města Orlová: 5.500,- Kč
  Celkové náklady na akci: 9.896,- Kč
  Datum konání akce: 9. 12. 2014
  Místo konání: Orlová (respektive Gymnázium a obchodní akademie Orlová - Lutyně, p. o.)
  Mirek Sedláček

Další články...