13.9.2018 - Výlet do Hasičského muzea


 • Přednáška v rámci kampaně na GOA Orlová

  Celorepubliková kampaň Česko proti chudobě 2014 v Orlové

  středa 11.3.2015 Mirek Sedláček | Akce a projekty

  V rámci Celorepublikové kampaně Česko proti chudobě v Orlové jsme v Orlové uskutečnili v pondělí 29. 9. 2014 besedy se studenty Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové na téma problematiky života obyvatel v Tibetu, které vedla pracovnice sdružení MOST z Ostravy – Johana Krajčírová. V průběhu jedné vyučovací hodiny se studenti jak gymnázia, tak také obchodní akademie měli možnost seznámit alespoň v základech se zdejší kulturou a zvyklostmi. Proběhly celkem dvě tyto besedy pro žáky třetích ročníků. Studentům byl také vysvětlen alternativní způsob obchodování, fair trade, česky férový obchod. Fair trade potraviny jsme také studentům dávali ochutnat. Tato prezentace byla velmi kladně hodnocena jednak ze strany školy, tak i ze strany studentů. Vzorky fair trade pochutin si studenti i pedagogové velice pochvalovali. Zvláště kvalita čokolád byla vysoká, některé dokonce odpovídaly nejpřísnějším evropským parametrům pro BIO potraviny. Dále jsme připravili pro občany Orlové promítání dokumentu Green neboli zelená, který pojednává o vlivu lidské těžby a ničení životního prostředí na šimpanze. Toto promítání probíhalo v klubu Futra Orlová ve večerních hodinách. Na toto promítání jsme zvali veřejnost skrze pouliční kampaň v centru města Orlové v Orlové-Lutyni odpoledne. Dále jsme zvali formou výlepu plakátů na reklamních poutačích v Orlové, na nástěnkách na základních a středních školách v Orlové, skrze zvací e-mailové pozvánky, sociální sítě a podobně. Promítání se zúčastnilo celkem 13 lidí a dokument zanechal v návštěvnících velmi silný dojem. Děkujeme městu Orlová za podporu – použili jsme ji na úhradu výlepu plakátů, úhradu honoráře přednášejícího a nákup kancelářského materiálu (vč. papírů a barev do tiskárny).

  Dotace na akci z rozpočtu Města Orlová: 5.000,- Kč
  Celkové náklady na projekt: 8.477,- Kč
  Datum konání: 29. 9. 2014
  Místo realizace: Orlová - Gymnázium a obchodní akademie v Orlová - Lutyně p. o., a Klub Futra Orlová

  Mirek Sedláček

Další články...