Domu kultury města Orlová

Děkujeme domu kultury za vřelou spolupráci na nejrůznějších akcích (např. Cestovatelských večerech). Děkujeme především za umožnění dlouhodobého či krátkodobého pronájmu prostor v DKMO.

YMCA CZ

YMCA v ČR -

Je naše centrální YMCA, jejímž kolektivním členem je také YMCA Orlová.

YMCA - Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian Association) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

YMCA pracuje ve 124 zemích světa a má asi 45 milionů členů.

Logo MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Podporuje naši práci s dětmi a mládeží, ať už v pravidelné činnosti či na táborech a jiných akcích.

Moravskoslezský kraj

V roce 2018 podpořil činnost YMCA Orlová v ráci programu "

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže", a to v projektu "Kůlcentrum plné dětí 2018", č. smlouvy 04054/2018/ŠMS částkou 100 tis. Kč. V rácmi této podpory byla udržena činnost Kůlcentra jako každodenní aktivita, ale také nejrůznější další aktivity, jako výlety na nejrůznější místa nejen v Moravskoslezském kraji, či také řemeslné dílny a další kreativní činnost a práce s mladými lidmi, především pak s dětmi a mlýdeži ze sociálně slabých rodin. Za tuto podporu velmi děkujeme.

Moravskoslezský kraj také podpořil činnost Ten Singu Orlová, v rámci dotačaního titulu: "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 (ŠMS/MŠMT)"." v projektu "Hudbou proti nudě" č. smlouvy 06742/2018/ŠMS částkou 100 tis. Kč. Tato dotace přispěla především na nákup hudebního vybavení (kytara, basová kytara, mikrofon, mixpult, atd.). Přispěla ale také na rekonstrukci hudební zkušebny nebo soustředění Ten Singu. Za tuto podporu velmi děkujeme.

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2017

Moravskoslezský kraj podpořil naši práci s mládeží v rámci dotačního programu: "Naplňování koncepce práci s mládeží MŠMT na krajské úrovni" v roce 2017. Projekt se jmenoval: "Spolu bránou poznání", a měl za cíl nabídnout děti a mládeži v rámci Kůlcentra YMCA Orlová nejrůznější nabídku smysluplného trávení volného času skrze kreativní worskhopy, vzdělávací výlety do okolí, nácvik a představení divadla a dramatické výchovy. Velice děkujeme za tuto podporu a možnost rozvíjení práce s dětmi a mládeží, kterou nám to umožní.

Moravskoslezský kraj podpořil činnost YMCA Orlová v roce 2017 v rámci projektu "GOSPELOVÝ WORKSHOP 2017", kterou podpořil realizaci třídenního gospelového workshopu, kde od pátku do neděle účastníci nacvičují jednotlivé písně pod vedením zkušených lektorů mnohdy ze zahraničí (v roce 2017 lektoři: Liza Littau z Dánska a David Daniel ze Spojeného království), a poté vystoupí s navičenými písněmi na koncertech pro veřejnost (v roce 2017 v Orlové a ve Frýdku - Místku). Děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu, bez které by se tato akce nemohla konat.

Nadace Agrofert

Děkujeme za podporu naše Kůlcentra v Orlové z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podpořilo jak mzdy našich pracovníků v Kůlcentru, tak také materiální a ostatní zabezpečení činnosti. Velice za tuto podporu děkujeme.

Úřad práce

 

Podpořil mzdy na pracovníky Informačního centra pro mládež v Orlové. Bez jeho podpory by nebylo možné tyto zaměstnance udržet a
zabezpečit tak hladký provoz tohoto centra. Za podporu děkujeme.

Město Orlová


podpořilo činnost YMCA Orlová poskytnutím různých dotací a díky těmto dotacím jsme mohli v loňském roce uskutečnit akce jako např. Gospelový workshop, Cestovatelské večery, MINIKONFERENCI pro neziskové organizace, Filozofické večery a mnoho dalších zajímavých akcí. Velice si této podpory ze strany Města vážíme.

EDUCON


Podpořilo naši akci v rámci kampaně Česko proti chudobě a díky této podpoře jsme mohli tuto akci uskutečnit i v Orlové
(zakoupit fairtrade výrobky, technické zabezpečení, atd.)

Dále naši činnost podporují:


Pekárna ARISTA, spol. s r. o.

podpořila svými sladkými výrobky konání Celoměstského
Dne dětí. Děkujeme za úspěšnou spolupráci již pátým rokem.


Techsoup Česká republika

banner techsoup.cz

Spolupracujeme:

 •  Futra Orlová, z. s.
  • ZŠ K. Dvořáčka Orlová, příspěvková organizace
  • ZŠ Školní Orlová, příspěvková organizace
  • ZŠ Ke Studánce Orlová, příspěvková organizace
  • Gymnázium a obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace
  • OSA – OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM, o. s.
  • Unie českých pěveckých sborů
  • Českobratrská církev evangelická v Orlové
  • Slezská církev evangelická, a. v. v Orlové
  • Křesťanské sdružení BENJAMÍN