Domu kultury města Orlová

Děkujeme domu kultury za vřelou spolupráci na nejrůznějších akcích (např. Cestovatelských večerech). Děkujeme především za umožnění dlouhodobého či krátkodobého pronájmu prostor v DKMO.

YMCA CZ

YMCA v ČR -

Je naše centrální YMCA, jejímž kolektivním členem je také YMCA Orlová.

YMCA - Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian Association) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

YMCA pracuje ve 124 zemích světa a má asi 45 milionů členů.

Logo MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Podporuje naši práci s dětmi a mládeží, ať už v pravidelné činnosti či na táborech a jiných akcích.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil naši práci s mládeží v rámci dotačního programu: "Naplňování koncepce práci s mládeží MŠMT na krajské úrovni" v roce 2017. Velice děkujeme za tuto podporu a možnost rozvíjení práce s dětmi a mládeží, kterou nám to umožní.

Nadace Agrofert

Děkujeme za podporu naše Kůlcentra v Orlové z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podpořilo jak mzdy našich pracovníků v Kůlcentru, tak také materiální a ostatní zabezpečení činnosti. Velice za tuto podporu děkujeme.

Úřad práce

 

Podpořil mzdy na pracovníky Informačního centra pro mládež v Orlové. Bez jeho podpory by nebylo možné tyto zaměstnance udržet a
zabezpečit tak hladký provoz tohoto centra. Za podporu děkujeme.

Město Orlová


podpořilo činnost YMCA Orlová poskytnutím různých dotací a díky těmto dotacím jsme mohli v loňském roce uskutečnit akce jako např. Gospelový workshop, Cestovatelské večery, MINIKONFERENCI pro neziskové organizace, Filozofické večery a mnoho dalších zajímavých akcí. Velice si této podpory ze strany Města vážíme.

EDUCON


Podpořilo naši akci v rámci kampaně Česko proti chudobě a díky této podpoře jsme mohli tuto akci uskutečnit i v Orlové
(zakoupit fairtrade výrobky, technické zabezpečení, atd.)

Dále naši činnost podporují:


Pekárna ARISTA, spol. s r. o.

podpořila svými sladkými výrobky konání Celoměstského
Dne dětí. Děkujeme za úspěšnou spolupráci již pátým rokem.


Techsoup Česká republika

banner techsoup.cz

Spolupracujeme:

 •  Futra Orlová, z. s.
  • ZŠ K. Dvořáčka Orlová, příspěvková organizace
  • ZŠ Školní Orlová, příspěvková organizace
  • ZŠ Ke Studánce Orlová, příspěvková organizace
  • Gymnázium a obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace
  • OSA – OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM, o. s.
  • Unie českých pěveckých sborů
  • Českobratrská církev evangelická v Orlové
  • Slezská církev evangelická, a. v. v Orlové
  • Křesťanské sdružení BENJAMÍN